Cerca il testo della canzone

Milioni di testi di canzoni italiane e straniere

Cerca cantante per nome

Domenico Modugno - Lu Grillu E La Luna testo

Ascolta subito la canzone di Domenico Modugno Clicca qui

Lu Grillu E La Luna

Cri, Cri...
Nu grillu intra la notti stai cantandu
mentri la luna chiena stai nascendu
e si specchia
intra li canali.
Cri, cri.
Si tu sapissi luna che duluri,
Nu mi faristi chiangeri ogni sira accussì
cri, cri, cri... cri, cri, cri...
Vieni, vieni, vieni intra lu stagnu
guarda, guarda
comme sugnu bedda
Vieni, vieni, vieni ad abbracciarmi...
E lu grillu si tuffò
ma pi pocu nu s'affugò,
nu s'affugò...
cri. cri.
da chidda notti i grillu innammuratu
nu ritornò a cantari comme ogni sira
alla luna
cà si specchia intra li canali...

Ascolta subito la canzone di Domenico Modugno Clicca qui